ΡΩΣΙΑ - ΛΑΠΩΝΙΑ - ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΦΙΛΤΡΟ

ΑΝΟΙΞΗ ΜΕ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΣΕΛΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΑΝΟΙΞΗ ΜΕ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΣΕΛΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

6 ΗΜΕΡΕΣ

Αναχώρηση 24/3.

ΤΙΜΗ€1.550,00 περισσότερα
ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

6 ΗΜΕΡΕΣ

Αναχωρήσεις 28/2, 6, 13 & 20/3.

ΤΙΜΗ€1.795,00 περισσότερα
ΥΠΕΡΣΙΒΗΡΙΚΟΣ ΣΙΒΗΡΙΑ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΤΣΑΚΑ

ΥΠΕΡΣΙΒΗΡΙΚΟΣ ΣΙΒΗΡΙΑ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΤΣΑΚΑ

17 ΗΜΕΡΕΣ

Αναχώρηση 15/7.

ΤΙΜΗ€5.490,00 περισσότερα