ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΦΙΛΤΡΟ

ΣΕΡΡΕΣ - ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΓΓΙΤΗ - ΔΡΑΜΑ

ΣΕΡΡΕΣ - ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΓΓΙΤΗ - ΔΡΑΜΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ