Απαραίτητη προϋπόθεση πριν από κάθε ταξίδι είναι η συμπλήρωση και η υπογραφή της  σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

Λήψη PDF